Logo شرکت آژند پی ساز (سهامی خاص)
پروژه های در دست اجرا LOGO

ردیفعنوان پروژهکارفرماگالری تصاویر

1

اجرای ۷ بلوک مسکونی ۴۲ واحدی به شکل صنعتی سازی

شرکت مپسا

GALLERY

2

اجرای طرح سایت و محوطه بیمارستان زابل

زابل

GALLERY

3

اجرای ساختمان مسکونی ۵ طبقه منطقه ۲۲

بخش خصوصی

GALLERY

4

اجرای ساختمان ۵ طبقه منطقه ۴

شهرداری منطقه ۱۵

GALLERY